Isblästring

Isblästring med torris
– miljövänlig rengöring utan kemikalier

Rönnäng Industritjänst arbetar med isblästring i främst Göteborg och Bohuslän omnejd.

Välj isblästring när du vill få bort:

 • olja och andra fetter
 • asfalt och tjära
 • färgrester
 • mögel, smuts och sot
 • lim

Att rengöra med isblästring ger många fördelar

 • torr rengöringsmetod utan vätska (pelletsen dunstar omedelbart vid kontakt med behandlad yta)
 • elektroniska komponenter behöver inte torka
 • miljövänlig rengöring (inga kemikalier används)
 • möjliggör rengöring under drift
 • snabbt (inga tidskrävande av- och påmontering och dyrbara driftstopp)
 • skonsamt för underlaget

Lokalvård
& städ sedan 1998

Vet du att du kan få en kostnadsfri offert inom 24 timmar?

Vad och var kan man rengöra med isblästring?

Isblästring är en mycket bra rengöringsmetod vid sanering efter brand eller vid mögelsanering. Isblästring passar också när man vill rengöra i känsliga miljöer som ex. i livsmedelsindustrin. Till skillnad mot sandblästring så lämnar kolsyreisen (torrisen) inga repor och det skapas heller inga restprodukter – isen avdunstar.

Isblästra för rengöring av:

 • trånga utrymmen och skrovliga ytor
 • ventilation, rör, elektriska installationer
 • fordon motorer, aggregat och pumpar
 • fasader och murar
 • elskåp
 • förpackningsmaskiner