Hur få bort vinfläckar från spillt vin på kläder?

Skölj omedelbart fläcken i kokande vatten alternativt strö salt på vinfläcken, och byt ut saltet med jämna mellanrum i ett par timmars tid. Tvätta sedan som vanligt.