Fasadtvättning

Fasadtvätt & fasadrengöring

En husfasad får utstå mycket under ett år. Alla årstider innebär påfrestningar. Fasaden angrips av organismer och föroreningar. De vanligaste är alger, mögel, lavar, sot och fett, där träfasader i fuktiga kustmiljöer är speciellt utsatta.

RIAB utför främst fasadtvätt i Bohuslän, men vi utför fasadtvättningsuppdrag i hela Västra Götaland.

Vill du veta mer om fasadtvätt för företag och bostadsrättsföreningar? Läs här!

Fördelar med att hålla husfasaden ren

  • du får en vackrare fasad
  • du undviker vittring och förruttnelse i fasaden
  • färgen håller bättre, vilket gör att du behöver måla om mer sällan
  • bostadsvärdet ökar med en ren fasad

Lokalvård
& städ sedan 1998

Vet du att du kan få en offert kostnadsfritt inom ett dygn?

RIAB tvättar din fasad med skonsamma metoder

RIAB utför fasadtvätt med ultrarent vatten och mjuka borstar, vilket är en mycket skonsam metod för både miljö och fasadens ytor där rengöring utförs med lågt tryck. Med de långa teleskåpsskaften når vi upp till en höjd om 18 meter, vilket gör att vi kan undvika att arbeta från lift och ställningar. Det i sig skapar en säkrare arbetsmiljö och gör att fasadtvättningen går snabbare och kostnaden kan hållas nere.

Rengöring med ultrarent vatten

Ultrarent vatten är vanligt vatten som filtrerats och avjoniserats i ett aggregat vilket tar bort salter, mineraler, metaller och lösta gaser. Enkelt uttryckt strävar det renade och oladdade vattnet efter att åter ta upp laddningar vilket gör det ”aggressivt” och beter sig då såsom ett traditionellt lösningsmedel och angriper smuts och fett. I det fall bedömning görs att kemikalier behöver användas p.g.a. att smutsen sitter hårt använder vi endast medel som är biologiskt nedbrytbara och skonsamma mot fasaden.

Impregnering – skydd upp till 5 år

Efter en fasadrengöring finns det möjlighet att impregnera ytan i syfte att få den nytvättade fasaden att verka avstötande från påväxt och smuts. Impregneringen neutraliserar näringsämnen och förhindrar att nya som kan leda till påväxt etablerar sig i fasaden och kan ge ett skydd så lång tid som upp till fem år. Impregneringen som används är fullt biologiskt nedbrytbar och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Vad kostar fasadtvättning?

En bostads storlek och fasadtyp är huvudsakliga faktorer som påverkar priset på fasadtvättningen. ROT-avdraget kan givetvis nyttjas för fasadtvätt och putsar ni fönster samtidigt gäller förstås RUT-avdraget. Varmt välkomna att kontakta oss på Rönnäng Industritjänst AB vid allmänna frågor kring fasadrengöring eller om du vill ha en prisuppgift för ditt hem.